ვაკანსია

[popup_trigger id=”1810″ tag=”span etc.”][/popup_trigger] სამედიცინო ტურიზმის ფირმას ესაჭიროება თანამშრომელი. თანამშრომლის ძირითად ფუნციაა- მიმოწერების წარმოება უცხოეთის კლინიკებთან და სამედიცინო ტურიზმის ფირმებთან. უნდა ფლობდეს ინგლისურს და სასურველია რუსულსაც. შეიძლება სამუშაოს შეთავსება. არა გვაქვს ტერიტორიული და ასაკობრივი შეზღუდვები. დაინტერესებულმა პირებმა მოკლე ინფორმაცია თავიანთ Read More …