ფსიქოთერაპევტები ბავშვთა

ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი – სპეციალისტი, რომელიც მუშაობს როგორც ფსიქიკურად ჯანმრთელ, ასევე ,,მოსაზღვრე მდგომარეობებში” მყოფ ბავშვებთან და მოზარდებთან, მათი ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი პიროვნული  თავისებურებების გათვალისწინებით;


ჩვენ მოვხსენით ჩვენი საიტიდან ათასობით ექიმის  ბიოგრაფია-რეკლამები, რადგან ისინი ხშირად ფინანსებზეა დამოკიდებული და არ იძლევიან ობიექტურ სურათს.
ექიმთა კვალიფიკაციის შესახებ რეალურ სურათს მხოლოდ პაციენტთა გამოხმაურებები, საზოგადოებროვი აზრი იძლევა.  ნებისმიერ პირს, ამ გვერდის კომენტარებში, თავისი ფეის-გვერდიდან შეუძლია დაწეროს საკუთარი  შეხედულებები. ვთვლით, რომ ეს უფრო ობიექტურ სურათს მოგვცემს ექიმებისა და კლინიკების შესახებ.

გადასვლა >> ექიმები

.