ვიზაჟისტ-კოსმეტოლოგი

ვიზაჟისტ – კოსმეტოლოგი – სპეციალისტი, რომელიც აწარმოებს კოსმეტიკის გარკვეული ტიპის შერჩევას, გარკვეული ხილული (არაქირურგიული) დეფექტების კორექციისათვის, ამზადებს ინდივიდუალურ კოსმეტიკურ საშუალებებს და ა. შ.


ჩვენ მოვხსენით ჩვენი საიტიდან ათასობით ექიმის  ბიოგრაფია-რეკლამები, რადგან ისინი ხშირად ფინანსებზეა დამოკიდებული და არ იძლევიან ობიექტურ სურათს.
ექიმთა კვალიფიკაციის შესახებ რეალურ სურათს მხოლოდ პაციენტთა გამოხმაურებები, საზოგადოებროვი აზრი იძლევა.  ნებისმიერ პირს, ამ გვერდის კომენტარებში, თავისი ფეის-გვერდიდან შეუძლია დაწეროს საკუთარი  შეხედულებები. ვთვლით, რომ ეს უფრო ობიექტურ სურათს მოგვცემს ექიმებისა და კლინიკების შესახებ.

გადასვლა >> ექიმები

.