სამედიცინო ტურიზმის ფირმას ესაჭიროება თანამშრომელი. თანამშრომლის ძირითად ფუნციაა- მიმოწერების წარმოება უცხოეთის კლინიკებთან და სამედიცინო ტურიზმის ფირმებთან. უნდა ფლობდეს ინგლისურს და სასურველია რუსულსაც. შეიძლება სამუშაოს შეთავსება. არა გვაქვს ტერიტორიული და ასაკობრივი
შეზღუდვები.
დაინტერესებულმა პირებმა მოკლე ინფორმაცია თავიანთ შესახებ მოგვაწოდონ სკაიპზე. სკაიპის ნიკია- medgeo.net

.