გინეკოლოგია. დისტანციური კონსულტაციები

♦♦ გინეკოლოგებისათვის შეკითხვების გაგზავნამდე სასურველია გადახედოთ პირველი ქართული სამედიცინო პორტალის  www.medgeo.net გინეკოლოგიური ნაწილის სარჩევს >>>

♦ შეკითხვის გასაგზავნად, შეავსეთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა; კონსულტაციის გაწევამდე ექიმი გაცნობებთ კონსულტაციის ღირებულებასა და გადახდის მექანიზმს – როცა კონსულტაცია ფასიანია. პასუხს მიიღებთ თქვენს მიერ მითითებულ ფოსტაში.

თქვენი სახელი

თქვენი ელფოსტა (მიუთითეთ ზუსტად)

შეკითხვის თემა

შეკითხვის შინაარსი


.

.

►გაფრთხილება:
►თქვენს მიერ შევსებული შეკითხვის ფორმა ერთდროულად მიდის რამდენიმე ექიმს ან კლინიკას საქართველოსა ( და მოთხოვნის შემთხვევაში – უცხოეთშიც).  კონსულტაციის გაწევამდე ისინი   გაცნობებენ კონსულტაციის ღირებულებასა და გადახდის მექანიზმს – როცა კონსულტაცია ფასიანია.
►აქ ტერმინი  „ნეტკლინიკა“, მხოლოდ მიმოწერის საინჟინრო-ტექნიკური  უზრუნველყოფას, ტექნიკურ პლათფორმას  აღნიშნავს. „ნეტკლინიკა“ კომპიურეტული პროგრამაა, სახელში იდეის ავტორის აღნიშვნით და არა სამედიცინო აქტიობა.
(შდრ. „იურიდიული კლინიკა“) კონსულტირება და ფინანსური ურთიერთობა ხდება კლინიკას (ექიმსა) და შემკითხველს შორის. საკონსულტაციო, ფინანსური, იურიდიული და სხვა  ურთიერთობების  პროცესებში საიტი (Web-პლაფორმა)  „ნეტკლინიკა“ არ მონაწილეობს და შესაბამისად პასუხიმგებლობებსაც არ იღებს პაციენტისა და კონსულტანტის (ექიმის ან სამედ. ორგანიზაციის)  ურთიერთობის არც ერთ ასპექტზე. ყველა საკითხზე  პასუხისმგებელია ის ექიმი, ან სამედიცინო ორგანიზაცია, რომელიც გპასუხობთ ან/და  რომელთანაც აწარმობთ ფინანსურ ურთიერთობას.
► ნებისმიერ ექიმს, ქართულ, აზერბაიჯანულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე შეუძლიათ უფასოდ  ისარგებლონ საიტის „ნეტკლინიკის“  Web- პლათფორმით “. (საკონტაქტო ელფოსტა Caumednet@gmail.com)

გადასვლა >>> ექიმები, კლინიკები, დისტანციური კონსულტაციები